Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Вступ до техніки вимірювань
Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови-I
Інформатика-1. Персональні комп’ютери та основи програмування
Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови
Історія науки і техніки
Матеріали і компоненти мікро- та наносистемної техніки
Основи здорового способу життя

Українська мова за професійним спрямуванням
Фізика-1
Фізика-2

2 курс
Актуальні проблеми азійських спільнот
Екологічна безпека інженерної діяльності

Економічна психологія
Еристика

Єдиноборства
Ігрові види спорту

Іноземна мова-2. Практичний курс іноземної мови-2
Квантова механіка (ЕІ)
Курсова робота з теорії електронних кіл
Логіка
Напівпровідникова електроніка
Напівпровідникова електроніка (ЕПП)
Обчислювальна математика
Основи електронного урядування
Основи квантової теорії
Політична наука: конфліктологічний підхід
Психологія
Психологія конфлікту
Психологія наукової і технічної творчості
Розумні міста
Складно-координаційні види спорту

Соціальна психологія
Стилі в образотворчому мистецтві
Твердотільна електроніка (ЕІ)
Твердотільна електроніка (ЕПП)
Теорія електронних кіл – 1
Теорія електронних кіл – 2
Фізика твердого тіла (ЕІ)
Філософські основи наукового пізнання
Циклічні види спорту

3 курс
Електродинаміка
Іноземна мова  професійного спрямування-1. Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування-І
Інтелектуальні інформаційні системи

Курсова робота з електродинаміки
Напівпровідникова електроніка
Основи мікро- та наносистемної техніки
Основи сенсорної електроніки
Основи технології мікро- та наносистемної техніки (ЕІ)
Підприємницьке право
Сенсорні матеріали та технології
Схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка
Твердотільна електроніка (ЕІ)
Твердотільна електроніка (ЕКС)
Теорія сигналів та систем
Технологічні основи електроніки
Фізика діелектриків
Фізика напівпровідників
Цифрова обробка сигналів

4 курс
Англійська  мова професійного спрямування-2. Англійська мова професійного-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення
Економіка і організація виробництва
Мікроелектроніка надвисоких частот
Мікропроцесори та мікроконтролери
Оптоелектроніка
Системи збору, обробки та передачі інформації
Системи обробки сигналів радіочастот
Схемотехніка-2. Цифрова схемотехніка
Схемотехніка-3. Курсовий проєкт
Фізико-технологічні основи наноелектроніки-2. Технологічні основи наноелектроніки
Фізичні основи сенсорики
Функціональна електроніка