Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Аналітична геометрія
Вступ до техніки вимірювань
Інформатика. Частина 1. Персональні комп’ютери та основи програмування
Інформатика. Частина 2. Програмування та алгоритмічні мови

Інженерна графіка
Історія науки і техніки

Математичний аналіз. Частина 1
Математичний аналіз. Частина 2
Матеріали і компоненти мікро- та наносистемної техніки
Основи здорового способу життя

Практичний курс іноземної мови. Частина 1
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізика. Частина 1
Фізика. Частина 2

2 курс
Нормативні:
Екологічна безпека інженерної діяльності
Квантова механіка (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Математичний аналіз. Частина 3
Напівпровідникова електроніка
Напівпровідникова електроніка (для ОП “Електронні прилади та пристрої”)
Обчислювальна математика
Основи квантової теорії
Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Статистичні методи обробки даних
Твердотільна електроніка (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Твердотільна електроніка (для ОП “Електронні прилади та пристрої”)
Теорія електронних кіл. Частина 1
Теорія електронних кіл. Частина 2
Теорія електронних кіл. Курсова робота
Фізика конденсованого стану
Фізика твердого тіла (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Філософські основи наукового пізнання
Хімія матеріалів електроніки

Вибіркові:
Logic
Актуальні проблеми азійських спільнот
Більш чисті виробництва
Дизайн презентації для професійної діяльності
Економічна психологія
Еристика

Єдиноборства (бокс)
Єдиноборства (дзюдо, самбо)
Єдиноборства (таеквон-до, карате, кікбоксинг)
Захист персональних даних: стандарти ЄС та Ради Європи
Зміни клімату та декарбонізація промислового сектору
Ігрові види спорту (баскетбол)

Ігрові види спорту (волейбол)
Ігрові види спорту (настільний теніс)
Ігрові види спорту (теніс)
Ігрові види спорту (футбол)
Культурологія
Логіка
Основи електронного урядування
Основи енергозбереження та енергоменеджмент
Основи підприємницької діяльності
Політична наука: конфліктологічний підхід

Промислова екологія
Психологія
Психологія конфлікту
Психологія наукової і технічної творчості

Релігії в глобальному світі
Розумні міста

Силові види спорту (атлетизм – силовий тренінг)
Складно-координаційні види спорту (Аеробіка: спортивна, танцювальна, тренінг силового спрямування)
Cкладно-координаційні види спорту (заняття в спеціальних медичних групах для студентів з інвалідністю та відхиленнями у стані здоров’я)
Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут)
Складно-координаційні види спорту (туризм та скелелазіння)
Складно-координаційні види спорту (фітнес-мікс)

Соціальна психологія
Стилі в образотворчому мистецтві
Циклічні види спорту (легка атлетика-фітнес)

Циклічні види спорту (плавання)
Циклічні види спорту (плавання для початківців)

3 курс
Нормативні:
Електродинаміка
Електродинаміка. Курсова робота
Наноелектроніка
Основи технології мікро- та наносистемної техніки (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Підприємницьке право
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 1
Схемотехніка. Частина 1. Аналогова схемотехніка
Твердотільна електроніка (для ОП “Електроніка”)
Теорія сигналів та систем
Технологічні основи електроніки

Вибіркові:
Інтелектуальні інформаційні системи
Мікроелектроніка
Мікромеханіка
Моделювання в електроніці
Надійність та випробування мікросхем
Наноматеріали та наноструктури в електроніці
Об’єктно-орієнтоване програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java
Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Python
Основи мікро- та наносистемної техніки
Структури даних

Сучасні напівпровідникові матеріали
Технологічні основи наноелектроніки

Технологія інтегральних мікросхем
Функціональні діелектрики в електроніці
Цифрова обробка сигналів

4 курс
Нормативні:
Дипломне проектування
Економіка і організація виробництва
Охорона праці та цивільний захист
Переддипломна практика
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 2
Схемотехніка. Частина 2. Цифрова схемотехніка
Схемотехніка. Курсовий проект

Вибіркові:
Біомедичні сенсори
Електроніка надвисоких частот
Інформаційні технології проектування у мікро- і наносистемах
Конструювання електронних приладів і пристроїв
Методи дослідження матеріалів мікро- та наносистемної техніки
Мікроконтролери
Мікрохвильова техніка
Наноструктури в оптоелектроніці
Оптоелектроніка
Основи сенсорної електроніки
Програмовані логічні інтегальні схеми
Сенсорні матеріали та технології
Функціональна електроніка

Функціональні пристрої для обробки інформації