Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Аналітична геометрія
Вступ до техніки вимірювань
Інформатика. Частина 1. Персональні комп’ютери та основи програмування
Інформатика. Частина 2. Програмування та алгоритмічні мови

Інженерна графіка
Історія науки і техніки

Математичний аналіз. Частина 1
Математичний аналіз. Частина 2
Матеріали і компоненти мікро- та наносистемної техніки
Основи здорового способу життя

Практичний курс іноземної мови. Частина 1
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізика. Частина 1
Фізика. Частина 2

2 курс
Актуальні проблеми азійських спільнот
Екологічна безпека інженерної діяльності

Економічна психологія
Еристика

Єдиноборства
Ігрові види спорту

Квантова механіка (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Логіка

Математичний аналіз. Частина 3
Напівпровідникова електроніка
Напівпровідникова електроніка (для ОП “Електронні прилади та пристрої”)

Обчислювальна математика
Основи електронного урядування
Основи квантової теорії
Політична наука: конфліктологічний підхід

Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Психологія
Психологія конфлікту
Психологія наукової і технічної творчості
Розумні міста
Складно-координаційні види спорту

Соціальна психологія
Статистичні методи обробки даних
Стилі в образотворчому мистецтві
Твердотільна електроніка (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Твердотільна електроніка (для ОП “Електронні прилади та пристрої”)
Теорія електронних кіл. Частина 1
Теорія електронних кіл. Частина 2

Теорія електронних кіл. Курсова робота
Фізика конденсованого стану
Фізика твердого тіла (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Філософські основи наукового пізнання

Хімія матеріалів електроніки
Циклічні види спорту

3 курс
Електродинаміка
Електродинаміка. Курсова робота
Інтелектуальні інформаційні системи

Мікроелектроніка
Мікромеханіка
Надійність електронної апаратури
Наноелектроніка
Об’єктно-орієнтоване програмування
Основи мікро- та наносистемної техніки
Основи технології мікро- та наносистемної техніки (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Підприємницьке право

Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 1
Структури даних

Сучасні напівпровідникові матеріали
Схемотехніка. Частина 1. Аналогова схемотехніка
Твердотільна електроніка (для ОП “Електроніка”)
Теорія сигналів та систем
Технологічні основи електроніки

Технологічні основи наноелектроніки
Технологія інтегральних мікросхем
Функціональні діелектрики в електроніці
Цифрова обробка сигналів

4 курс
Біомедичні сенсори
Дипломне проектування
Економіка і організація виробництва

Конструювання електронних приладів і пристроїв
Мікрохвильова електроніка
Мікроконтролери

Наноструктури в оптоелектроніці
Оптоелектроніка
Основи сенсорної електроніки
Охорона праці та цивільний захист
Переддипломна практика
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування. Частина 2
Програмовані логічні інтегальні схеми
Сенсорні матеріали та технології
Системи збору, обробки та передачі інформації
Системи обробки сигналів радіочастот

Схемотехніка. Частина 2. Цифрова схемотехніка
Схемотехніка. Курсовий проект
Функціональна електроніка

Функціональні пристрої для обробки інформації