Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Нормативні:
Foundations of sustainable development  (Основи сталого розвитку)
Біомедичні електронні сенсори та системи
Інтелектуальна власність та патентознавство
Менеджмент стартап проектів
Мікрохвильова техніка
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1
Проектування мікро- та наноелектронних пристроїв
Проектування мікро- та наноелектронних пристроїв. Курсовий проект
Фізико-хімія поверхні
Функціональні матеріали і структури мікро- та наноелектроніки

Вибіркові:
Бездротові сенсорні мережі
Електронні медичні системи для діагностики та лікування
Засоби оброблення та перетворення сигналів
Засоби та системи телекомунікацій
Моделювання мікро- і наноелектронних компонентів та систем
Оптоелектронні інформаційні системи
Спецкурс мікро- та наносистемної техніки

2 курс
Нормативні:
Виконання магістерської дисертації
Інженерія експерименту в електроніці
Математичне моделювання систем і процесів
Математичні методи оптимізації
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Науково-дослідна практика
Педагогічна майстерність
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2

Вибіркові:
Аналіз та розпізнавання біомедичних сигналів методами штучного інтелекту
Динамічні системи
Кристалохімічні основи технології наноструктур
Магнітоелектроніка в інформаційних системах
Прикладна біологічна та медична фізика
Фазові переходи та спектроскопія твердих тіл