Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Нормативні:
Foundations of sustainable development  (Основи сталого розвитку)
Електронні сенсори
Інтелектуальна власність та патентознавство
Менеджмент стартап проектів
Наноматеріали та нанотехнології
Основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень (для ОП “Електронні мікро- і наносистеми та технології”)
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах
Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Курсовий проєкт
Фізико-хімія поверхні

Вибіркові:
Electronic sensors and biochips (ФБМІ)
Optoelectronic information system

Photonics
Special course of micro- and nanosystem technology
Бездротові сенсорні мережі
Електронні сенсори та біочипи (ФБМІ)

Конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Кристалохімічні основи технології наноструктур
Оптоелектронні інформаційні системи

Проектування аналогових інтегральних схем
Синтез та діагностика наноструктур (для ОП «Електронні мікро- і наносистеми та технології»)
Системи відображення інформації
Системи обробки сигналів
Системи обробки цифрової інформації
Системи перетворення сигналів
Спецкурс мікро- та наносистемної техніки
Фотоніка

2 курс
Виконання магістерської дисертації (для ОПП)
Практика