Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2021 р.
(освітньо-професійна програма підготовки) 

Група ДП-01мп

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові студента  Теми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1234
1.Абраімов Олексій ВалерійовичПідготовка зразків для металографічного контролю якостідоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Верцанова О.В.
2.Воробйов Владислав ЄвгенійовичБлок керування та індикації паливо – роздаточної колонкипроф. каф. МЕ. д.т.н., проф. Вербицький В.Г.
3.Воровський Віктор ВолодимировичЗастосування моделі осцилятора для аналізу матеріалів електронної технікипроф. каф. МЕ, д.ф-м.н., проф. Поплавко Ю.М.
4.Леспух Сергій ВолодимировичУльтразвуковий сенсор двоокису вуглецюдоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Верцанова О.В.
5.Меркотан Олександр ЮрійовичМорфологія поверхні структур з шаром меланінуперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
6.Постнов Ян ОлеговичПідсилювач потужності сигналів в діапазоні метрових хвильпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н., проф. Королюк Д.В.
7.Рудаков Дмитро ЮрійовичСинтез легованих сріблом наноструктур оксиду цинку для фотокаталітичного розкладання органічних забруднювачівдоц. каф. МЕ, к.ф-м.н., доц. Євтушенко А.І.
8.Тихоненко Михайло ВалерійовичОсадження легованих Al плівок ZnO методом магнетронного розпилення при зміні напруги підкладкидоц. каф. МЕ, к.ф-м.н., доц. Євтушенко А.І.
 9.Тихоненко Олександр ВалерійовичПоглинання та екранування електромагнітних хвиль нанокомпозитами феромагнітних провідникових наночастинок в діелектричній матрицідоц. каф. МЕ, к.ф-м.н., доц. Бовтун В.П.
10.Токач Андрій ІвановичЗастосування моделі релаксатора для аналізу матеріалів електронної технікипроф. каф. МЕ, д.ф-м.н., проф. Поплавко Ю.М.
11.Хижняк Іван АнатолійовичПристрій збору даних цифрової лабораторіїперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.