Responsive Menu
Add more content here...

Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури

Y. Poplavko, Y. Prokopenko V. Molchanov. “Tunable Dielectric Microwave Devices with Electromechanical Control”, In book; Passive Microwave Components and Antennas, Edition “In-Tech”, 2010

Yuriy Poplavko, Yuriy Prokopenko, Victor Molchanov, Victor Kazmirenko. “Ferroelectrics Study at Microwaves”, In book; Ferroelectrics. Characterisation and modelling, Edition “In-Tech”, 2011

Yuriy Prokopenko, Yuriy Poplavko, Victor Kazmirenko, Irina Golubeva. Electromechanical control over effective permittivity used for microwave devices”, In book; Dielectric Material, Edit. “In-Tech”, 2012  

Борисов О.В. Основи твердотільної електроніки: навчальний посібник (2011)

Борисов О.В., Якименко Ю.І. Твердотільна електроніка: підручник (2018)

Домбругов М.Р. Моделювання технології напівпровідникових матеріалів.  Лабораторний практикум

Домбругов М.Р. Моделювання технології напівпровідникових матеріалів. Конспект лекцій 

Домбругов М.Р. Обчислювальна математика. Комп’ютерний практикум

Іващук А.В. Синтез та діагностика наноструктур: лабораторний практикум [електронний ресурс]

Іващук А.В. Хімія матеріалів: лабораторний практикум [електронний ресурс]

Мачулянський О.В., Татарчук Д.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних  робіт з курсу „Моделювання технології та ІМС” [електронний ресурс]

Мачулянський О.В., Татарчук Д.Д. Моделювання засобами С++: навчальний посібник [електронний ресурс]

Молчанов В.І., Кобак М.М., Татарчук Д.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу „Мікроелектроніка надвисоких частот” [електронний ресурс]

Надкерничний С.П. Матеріали і компоненти електроніки. Навчальна програма та методичні вказівки [електронний ресурс]

Поплавко Ю.М. Електрофізика твердих тіл [електронний ресурс]

Поплавко Ю.М. Фізика діелектриків: підручник (2015)  

Поплавко Ю.М.Борисов О.В.Ільченко В.І.Якименко Ю.І. Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності: навчальний посібник [електронний ресурс]

Поплавко Ю.М., Борисов О.В., Якименко Ю.І. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка: навчальний посібник

Поплавко Ю.М., Воронов С.О. Фізичне матеріалознавство (2015)

Поплавко Ю.М., Молчанов В.І., Казміренко В.А. Мікрохвильова діелектрична спектроскопія

Поплавко Ю.М., Якименко Ю.І. П’єзоелектрики

Прокопенко Ю.В., Татарчук Д.Д., Казміренко В.А. Обчислювальна математика: навчальний посібник [електронний ресурс]

Татарчук Д.Д. Алгоритмічна мова Паскаль: навчальний посібник [електронний ресурс]

Татарчук Д.Д., Діденко Ю.В. Інформатика

Татарчук Д.Д.  Домашня контрольна робота з курсу “Мікроелектроніка НВЧ”

Завдання до лабораторних робіт з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”  

Індивідуальні завдання з курсу “Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови”  

Фізичне матеріалознавство:

частина 1 – Якименко Ю.І., Воронов С.О., Поплавко Ю.М. Перспективні напрямки матеріалознавства

частина 2 – Поплавко Ю.М., Переверзєва Л.П., Воронов С.О., Якименко Ю.I. Дiелектрики

частина 3 – Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Якименко Ю.I. Провідники та магнетики

частина 4 – Поплавко Ю.М., Ільченко В.І., Воронов С.О., Якименко Ю.І. Напівпровідники  

Шмирєва О.М., Семікіна Т.В. Технологічні основи електроніки: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт