Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2023 р.
(освітньо-наукова програма підготовки) 

№ п/пПІБ студентаТема магістерської дисертаціїПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
Група ДП-11мн
 1Бердник Кирило ЮрійовичЗапам’ятовуючі пристрої на основі взаємозалежності електропровідності та поляризаціїпроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Поплавко Ю.М.
 2Чайкун Владислав ОлександровичВикористання квантово-обчислювальної логіки для симуляції молекулярних та атомних структурпроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.
 3Ярмоленко Олександр АндрійовичСтруктура та оптичні властивості плівок NiOпроф.каф.МЕ, д.т.н, проф., Якименко Ю.І.