Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Нормативні:
Foundations of sustainable development (Основи сталого розвитку)
Біомедичні електронні сенсори та системи
Інтелектуальна власність та патентознавство
Менеджмент стартап проектів
Мікрохвильова техніка
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1
Проектування мікро- та наноелектронних пристроїв
Проектування мікро- та наноелектронних пристроїв. Курсовий проект
Фізико-хімія поверхні
Функціональні матеріали і структури мікро- та наноелектроніки

2 курс
Нормативні:
Виконання магістерської дисертації
Інженерія експерименту в електроніці
Математичне моделювання систем і процесів
Математичні методи оптимізації
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Науково-дослідна практика
Педагогічна майстерність
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2