Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2019 р.

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові студентаТеми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1234
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка,освітня програма (спеціалізація): Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Група ДП-81мп
1.                  Бондаренко Максим ОлександровичДіелектричні плівки для ІЧ фотодетекторів нанесені хімічним газофазним осадженнямдоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Мачулянський О.В.
2.                  Гейвах Юрій ПетровичОптоелектронний частотно-амплітудний перетворювачпроф. каф. МЕ, д.т.н, проф.  Вербицький В.Г. 
3.                  Голяченко Дмитро СергійовичМолекулярні антени на основі силікатів кальцію для біотехнікидоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Коваль В.М.
4.                  Демидов Володимир ВолодимировичДифузійно-рекомбінаційні параметри монокристалів кремніюперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
5.                  Денисюк Павло ВіталійовичКремнієві тонкоплівкові фотоелектричні перетворювачіпроф. каф. МЕ, д.т.н., проф. Осінський В.І.
6.                  Книш Євген ПавловичОсобливості електророзрядної технології для очищення техногенно забруднених рідиндоц. каф МЕ, к.ф.-м.н., доц. Свєчніков Г.С.
7.                  Кравченко Андрій АнатолійовичДетектор іонізуючого випромінювання на основі фотодіода – сцинсциляційного матеріалудоц. каф МЕ, к.ф.-м.н., доц. Свєчніков Г.С.
8.                  Кропива Андрій ВолодимировичІмітатор Сонця для вимірювання кутових характеристик сенсорівдоц. каф. МЕ, к.т.н., с.н.с. Іващук А.В.
9.                  Лапшуда Владислав АнатолійовичСенсор кисню для двигунів внутрішнього згоранняперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
10.             Лис Андрій ОлександровичБагатокомпонентні сполуки на основі металогідридів для потреб відновлювальної енергетикидоц. каф. МЕ, к.т.н., с.н.с. Іващук А.В.
11.             Матяш Олександр СергійовичГібридні сонячні елементи на основі кремній – полімерних структурдоц. каф. МЕ, к.т.н. доц. Коваль В.М.
12.             Погребенний Олександр АндрійовичЛабораторний стенд для курсу “Мікроелектронні інформаційні сенсорні системи”проф. каф МЕ, к.т.н., проф. Орлов А.Т.
  13.Кампуес Кампуес Луїс ЕнріПульсоксиметр на вбудованій платформі Genuino – 101проф. каф МЕ, к.т.н., проф. Орлов А.Т.  
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка,освітня програма (спеціалізація): Мікроелектронні інформаційні системи
Група ДП-82мп
1.       Венгер Олександр АнатолійовичОксиди металів для фотовольтаїки, сформовані магнетронним методомдоц. каф МЕ, к.т.н., с.н.с., Іващук А.В. 
2.       Волинський Дмитро ПавловичЧутливі структури наноструктурований кремній – меланінперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського,д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
3.       Гонтар Олександр ОлександровичВластивості поглинаючих композитних матеріалів досліджені методом електронної спектроскопіїдоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Верцанова.О.В.
4.       Крисенко Павло ІгоровичІнтелектуальна система моніторингу та клімат контролю приміщеньперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського,д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
5.       Лапа Володимир ОлександровичМетод вимірювання параметрів матеріалів на основі композитного мікросмужкового резонаторапроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
6.       Немирович Олександра АндріївнаТемпературні та частотні властивості п’єзоелектричних кристалів германо- і силікосіленітівпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
7.       Самойлов Андрій ВолодимировичКерований фільтр на основі мікросмужкової лініїпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
8.       Шимко Гліб ЮрійовичФотодіоди ІЧ-діапазона на основі монокристала InSbдоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Мачулянський О.В.
9.       Ясногородський Максим АндрійовичСиметричний тунельний діодпроф. каф МЕ, к.т.н., проф. Борисов О.В.