Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2020 р.
(освітньо-професійна програма підготовки) 

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові студентаТеми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника//консультанта
1234
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка,освітня програма (спеціалізація): Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Група ДП-91мп
1.                  Бартян Олег ІвановичСистема реєстрації поверхневої електроміографії з підвищеною функціональністюСт. викл.. каф. МЕ, к.т.н.,Осінов С.М.
2.                  Вовк Олександр ГеннадійовичМатематична модель фазових рівноваг в системі Cd-Hg-Te для рідиннофазної епітаксії в моделі регулярних асоційованих розчинівперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.//Домбругов
3.                  Волошин Микита БорисовичНанокомпозитні матеріали на базі оксидів перехідних металів для гібридних органічних термоелектричних та сонячних комірокдоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Верцанова.О.В.
4.                  Гетманчук Віктор ВікторовичНВЧ спектри композитів діелектрик-металпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
5.                  Горянін Володимир МиколайовичАвтономна метеостанція з GSM-модулем зв’язкупроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
6.                  Заяц Неля ВолодимирівнаЕлектричні властивості плівкових матеріалів на основі нітриду для фотоелектричних перетворювачівдоц. каф МЕ, к.ф.-м.н., доц. Свєчніков Г.С.
7.                  Мадан Роман ГригоровичОргано-неорганічні гібриди на основі меланінудоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Верцанова.О.В.//Обухова Т.Ю,
8.                  Панчошний Дмитро ОлеговичМікроелектронний перетворювач з бездротовим інтерфейсом для реєстрації параметрів дихання людинипроф. каф. МЕ, к.т.н, проф. Борисов О.В.//Лупина
9.                  Скоропляс Вадим ЛеонідовичРезонансний інвертор для живлення індукційної печідоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Мачулянський О.В.
10.             Снісаренко Ольга ВікторівнаПлівки металів для забезпечення електромагнітної сумісності електронної апаратуридоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Мачулянський О.В.
1234
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка,освітня програма (спеціалізація): Мікроелектронні інформаційні системи
Група ДП-92мп
1.       Безручко Марко ВалерійовичСенсор на основі фотодіоду з InSb для середнього ІЧ діапазонудоц. каф МЕ, к.т.н., с.н.с., Іващук А.В.
2.       Бондарь Поліна СтепанівнаКремнієві фотоелектричні перетворювачі для сонячних батарей космічних апаратівперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського,д.т.н., проф. Якименко Ю.Ідоц. каф МЕ, к.т.н., с.н.с., //Іващук А.В.
3.       Кульбачинський Олександр АнатолійовичФотодіод на основі InSbдоц. каф МЕ, к.т.н., с.н.с., Іващук А.В.
4.       Ліневич Ярослав ОлексійовичСенсор вологості на основі плівок наноцелюлозиперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського,д.т.н., проф. Якименко Ю.І.  //Коваль
5.       Ліпко Дмитро ОлеговичПрилад для контролю параметрів акумуляторної батареїпроф. каф. МЕ, к.т.н, проф.  Борисов О.В.
6.       Найдьонов Арсеній ОлександровичГнучкі резистивні сенсори на основі плівок наноцелюлозидоц. каф. МЕ, к.т.н., доц. Коваль В.М.
7.       Охрімчук Олександр БорисовичКонструктивно-технологічні методи підвищення електропровідності мікроконтактних з’єднань в інтегральних схемахпроф. каф. МЕ, д.т.н, проф.  Вербицький В.Г.
8.       Цуман Дмитро СергійовичПіроелектричні перетворювачі енергіїпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф.  Поплавко Ю.М.
9.       Чипегін Дмитро ВіталійовичСенсор нітратів для навчально-цифрової лабораторіїпроф. каф. МЕ, к.т.н, проф. Орлов А.Т.
10.   Юрчик Юрій ІвановичУльтразвуковий розпилювач рідини для інгаляції та контролю вологостіперший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.т.н., проф. Якименко Ю.І. //Заворотний