Responsive Menu
Add more content here...

Студенти кафедри мікроелектроніки мають можливість проходити переддипломну практику в науково-дослідних установах і підприємствах України, з якими заключені відповідні договори про співпрацю.

Теми переддипломної практики здобувачів ступеня бакалавра у 2023/2024 навчальному році

Теми практики здобувачів ступеня магістра (освітньо-професійна програма) у 2023/2024 навчальному році

Теми науково-дослідної практики здобувачів ступеня магістра (освітньо-наукова програма) у 2023/2024 навчальному році

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма договору про проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма направлення на практику студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма щоденника практики студентів