Responsive Menu
Add more content here...

Провідні вчені та викладачі кафедри мікроелектроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Якименко Юрій Іванович
Академік НАН України, академік Міжнародної академії вищих шкіл, тричі Лауреат Державної премії, професор, доктор технічних наук, науковий керівник кафедри, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського


Персональна сторінка викладача в системі “Intellect” 

Народився 1945 року. Закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки КПІ 1968 року. Навчався в аспірантурі, працював асистентом, доцентом, деканом факультету електронної техніки, професором, з 1985 року завідує кафедрою мікроелектроніки. З 1992 року – перший проректор університету. 

Читає лекції з курсів: «Матеріали електронної техніки», «Напівпровідникові прилади», «Фізика напівпровідникових приладів», «Спецкурс мікроелектроніки».

Проф. Ю. І. Якименко відомий фахівець у галузі інженерної освіти, заступник голові Державної акредитаційної комісії України, голова експертної ради ВАК з електроніки, радіотехніки і телекомунікацій. 

Він є засновником нового напряму в електроніці, пов’язаного з розробкою та впровадженням сегнето- та п’єзоелектричних матеріалів. На базі наукових підрозділів кафедри мікроелектроніки заснував Науково-дослідний інститут прикладної електроніки в КПІ. Автор понад 200 наукових праць, серед них 10 монографій та підручників, має 30 авторських свідоцтв та патентів. Під його науковим керівництвом захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій. 1987 р. Ю. І. Якименкові присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки, 1995 року – премію ім. Францевича НАН України за цикл робіт щодо створення та використання нових матеріалів електроніки. 1997 року надано звання заслуженого діяча науки і техніки України. За цикл робіт щодо створення електронних приладів для енергетики 2001 року присуджено премію НАН України ім. С. О. Лебедєва.

Наукові досягнення проф. Ю. І. Якименко мають широке міжнародне визнання. Для читання лекцій та наукової роботи його запрошували до університетів США, Канади, Німеччини, Франції, Бельгії. Він обраний дійсним членом Міжнародної академії наук вищої школи, Нью-йоркської академії наук, Почесним членом Американського інституту інженерів електротехніки та електроніки IEEE (з 1997 року), є координатором міжнародного проекту створення національної інформаційно-комп’ютерної мережі навчальних і наукових закладів, експертом з наукових і освітніх програм комісії Європейського Співтовариства.

Ученого нагороджено орденами Дружби народів та «За заслуги» III ступеня.

Орлов Анатолій Тимофійович
Професор, кандидат технічних наук, в. о. завідувача кафедри

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився у 1958 р. Закінчив з відзнакою факультет електроніки КПІ у 1981 р. Працює на кафедрі мікроелектроніки з 1981 р. Викладає з 1990 р. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю інтегральні радіоелектронні пристрої. З 2001 р. – доцент, а з 2018 р. – професор кафедри мікроелектроніки. З 2020 р. виконує обов’язки завідувача кафедри.

Читає лекції з курсів «Основи наноелектроніки», «Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», «Проектування великих інтегральних мікросхем», «Метрологія сенсорів», «Спецкурс мікроелектроніки».

Має більше 60 наукових публікацій та 4 винаходи. Сфера наукових інтересів: активні п’єзоелектричні фільтри, високочастотні прилади та датчики на базі МЕМС-, НЕМС технологій, наноструктуровані п’єзоелектричні матеріали, цифрова обробка сигналів для засобів телекомунікацій та широкополосного доступу. 

Проходив стажування та брав участь у міжнародних конференціях та симпозіумах у Великобританії, Нідерландах, Канаді, США, Малайзії та на Філіппінах.

Володіє англійською мовою.

Борисов Олександр Васильович
Професор, кандидат технічних наук, Академік академії наук прикладної радіоелектроніки

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1935 року. Закінчив Вільнюське радіотехнічне училище 1956 року. Навчався в Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі. Закінчив з відзнакою КПІ 1964 року. Працював асистентом, старшим викладчем, доцентом. Кандидатську дисертацію захистив 1977 року.

Підготував та читає лекції з курсів «Напівпровідникові прилади», «Методи випробування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», «Фізика напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», «Твердотіла електроніка», спецкурсу «Напівпровідникові приладі».

Сфера наукових досліджень – нелінійні діелектрики. Уперше розробив конструкцію і технологію виготовлення планарних сегнетоелектричних елементів НВЧ для систем керування, а також функціональні пристрої на основі напівпровідникових структур. Має понад 150 наукових та методичних робіт. Видав 6 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник лабораторії медичних сенсорів.

Веде велику організаційну та громадську роботу. Був заступником завідувача кафедри з наукової роботи, головою профбюро факультету, заступником голови місцевкому КПІ, членом Київського міськкому профспілки, оргкомітету при ЦК профспілки галузі з питань змагання серед вищих навчальних закладів СРСР. 

До 2020 року був першим заступником декана факультету, виконуючим обов’язків завідувача кафедри, вченим секретарем науково-методичної комісії  з електроніки МОНУ, членом методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ради факультету. Є членом редколегії науково-технічних збірників «Электроника и связь» та «Прикладная радиоэлектроника». Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

О. В. Борисова нагороджено шістьма медалями, знаком МВССО СРСР «За відмінні успіхи в роботі». Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Білоус Анатолій Григорович
Академік НАН України, професор, доктор хімічних наук, керівник відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1951р., с.Грушка, Кам’янець-Подільський р/н, Хмельницька область, Україна. В 1968р. закінчив середню школу з золотою медаллю. З 1968р.- студент Київського політехнічного інституту, факультет радіоелектроніки, кафедра „Діелектрики напівпровідники”, який закінчив з відзнакою в 1974р. З 1974р. по 1978р. – аспірант Науково-дослідного фізико-хімічного інституту ім.Л.Я.Карпова (м.Москва). Кандидат технічних наук з 1978р., доктор хімічних наук з 1991р., професор з 1996р.  В 2000р. обраний член-кореспондентом НАН України. В 2004р. присвоєно звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. З 2009р. академік Національної академії наук України. Опублікував особисто і в співавторстві більше 300 наукових праць, в тому числі більше 70 авторських свідоцтв і патентів. Підготовив 10 кандидатів наук.

Participation in the Ph-D programme

Brief Curriculum Vitae

SURNAME           BELOUS                        FIRST NAME(S) ANATOLIY

Affiliation and official address

Head of department, V.I.Vernadskii Institute of General and Inorganic Chemistry of NAS of Ukraine, 32/34 Palladina ave., Kyiv-142, 03680, Ukraine

Telephone +38044 4242211
E-Mail belous@ionc.kar.net

Date and place of birth            08 May, 1951, Ukraine       Nationality   Ukraine

Education (degrees, dates, universities)
1974   Kyiv Polytechnic Institute,  radio electronic faculty, Master degree.
1978   Karpov Physico-Chemistry Research Institute, Moscow, PhD degree.
1991  Institute of General & Inorganic Chemistry of the Ukrainian Academy of  Sciences,  Doctor Chem. degree
2000   Corresponding member of National Academy of Sciences, section “Inorganic Chemistry”

Career/Employment (employers, positions and dates)
1968-74   Kyiv Polytechnic Institute,  radio electronic faculty., full-time student.
1974-78   Karpov Physico-Chemistry Research Institute, Moscow, full-time post graduate student.
1978-80   Institute of General & Inorganic Chemistry of the Ukrainian Academy of  Sciences, junior researcher
1980-82   Institute of General & Inorganic Chemistry of the Ukrainian Academy of  Sciences ,senior  researcher.
1982-03   Institute of General & Inorganic Chemistry of the Ukrainian Academy of  Sciences , head of department.

Fields of Specialization
(i)            main field – Solid State Chemistry
Extra fine oxide powders, cation conductors, PTCR materials, microwave dielectrics.
(ii)          other fields- Solid State Physics

Current research activities (Title of activities. In the case of international collaborative activities, please give the name(s) and institution(s) of your collaborator(s))
1.      Synthesis, structure, and properties of new dielectric and Li-conducting niobium and tantalum oxides with defect perovskite structure.
2.       Nanocrystalline zirconia powders and low temperature sintering ceramics based on them (synthesis, structural peculiarities, and properties).
3.      Single-phase and composite microwave (MW) dielectric materials for decimeter and centimeter wavelength bands.
4.      Manganites with the defect perovskite structure.
5.      NATO SfP  project #980881 entitled “Tantalum-Free Microwave Dielectric Resonators with Enhanced Quality Factor ”.

Бовтун Віктор Петрович
Доцент, кандидат технічних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1954 року. Закінчив КПІ 1977 року. Працював інженером, молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом. 1986 року захистив кандидатську дисертацію.

Читає лекції з курсів «Статистична фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Діелектрична спектроскопія». Веде наукову роботу з фізичного та прикладного матеріалознавства, діелектричної спектроскопії сегнетоелектриків, надвисокочастотних методів діагностики матеріалів. Має понад 100 наукових статей, 2 авторських свідоцтва.

Працював у закордонних науково-дослідних центрах: Інститут Стефана (м. Любляна, Словенія); Технічний університет (м. Аахен, Німеччина); Інститут фізики (м. Прага, Чехія). Читав лекції в університетах та наукових центрах Берліна, Парижа, Праги, Аахена, Дуйсбурга, Лейпцига. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Вербицький Володимир Григорович
Професор, доктор технічних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився в 1952 році. Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1976 р. Розпочав трудову діяльність у науково-дослідному інституті мікроприладів. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, у 2004 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Твердотільна електроніка». Від грудня 1995р. директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» Міністерства промислової політики України. З 2004 по 2014 рр. директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

Опублікував понад 100 наукових праць, у тому числі 3 монографії. Підготував 2 кандидатів наук.

Є членом двох спеціалізованих рад з присудження наукових ступеней із спеціальностей «Твердотільна електроніка» та «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». Йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2009 р. – за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі.

Читає лекції з курсів «Технологічні основи електроніки», «Основи мікроелектроніки», «Наноматеріали та нанотехнології». Керує дипломним проектуванням. Багато років очолює Державну екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів і магістерських дисертацій зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади та присторої». З 2014 р. голова спеціалізованої ради з присудження наукових ступеней із спеціальності «Твердотільна електроніка».

Верцанова Олена Вікторівна
Доцент, кандидат технічних наук, відповідальна за напрям діяльності кафедри - міжнародна робота

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народилася у 1967 р. Закінчила факультет електроніки КПІ у 1990 р. Працює на кафедрі мікроелектроніки з 1990 р. Викладає з 2001 р. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю функціональна електроніка. З 2001 р. доцент кафедри мікроелектроніки. 

Читає лекції з курсу «Моделювання в електроніці»

Відповідальна за напрям міжнародної роботи кафедри.

Має більше 30 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: фотоакустика, неруйнівний контроль, дефектоскопія, контроль якості матеріалів та електронних виробів.

Проходила стажування в Німеччині та брала участь у міжнародних конференціях.

Володіє англійською та німецькою мовами.

Діденко Юрій Вікторович
Доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”  

Народився 1982 р. Закінчив з відзнакою факультет електроніки КПІ 2005 р.

З 2012 р. працює асистентом, з 2014 р. – старшим викладачем, а з 2019 р. – доцентом кафедри мікроелектроніки. 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Викладає курси лекцій «Фізичні основи надійності», «Основи мікро- та наносистемної техніки» та «Моделювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритми та структури даних» і «Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем».

Є автором більш ніж 50 наукових і навчально-методичних праць.

Євтушенко Арсеній Іванович
Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Заворотний Віктор Федорович
Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився у 1955 р в м.Києві. Закінчив КПІ 1979 року. Працював інженером, науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом. Кандидатську дисертацію захистив 1988 року.

Розробив та викладає дисципліни для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів: “Рідинні кристали”, “Основи п’єзоелектрики”, “Системи обробки цифрової інформації”, “Фізика напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем”, “Електронні процеси в тонких шарах”.

Відповідальний за організацію практики студентів, організацію розподілу на виробництво випускників кафедри мікроелектроніки.

Сфера наукових інтересів: вбудовані мікросистеми, інтелектуальні сенсори на основі МЕМС та систем на кристалі, нові методи вимірювання фізичних величин. Має понад 60 наукових публікацій в тому числі авторських свідоцтв та патентів на 19 винаходів.

Брав участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та виставках Германії, Великобританії, Чехії, Угорщині. Володіє англійською мовою.

Коваль Вікторія Михайлівна
Доцент, кандидат технічних наук, відповідальна за напрям діяльності кафедри - наукова робота

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect” 

Народилась в 1980 році. Закінчила НТУУ “Київський політехнічний інститут” з відзнакою в 2004 році. З 2004 по 2007 роки навчалася в аспірантурі КПІ. Кандидатську дисертацію захистила в 2010 році.
З 2011 р. працювала асистентом, а з 2017р. працює доцентом кафедри мікроелектроніки. За сумісництвом працює науковим співробітником у Науково-дослідному інституті електроніки та мікросистемої техніки. У 2011 – 2013 р.р. брала участь у міжнародному проекті від CRDF Global (США).
Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з курсів  “Фізичні основи сенсорики”, “Оптоелектроніка”, “Оптоелектронні інформаційні системи”, “Статистична фізика”. Керує атестаційними дипломними роботами бакалаврів та магістрів.
Автор більше 40 наукових та навчально-методичних публікацій. Брала участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій  в Україні, Молдові, Угорщині, Чехії, Австрії та США.
Сфера наукових інтересів: наноматеріали, фотоприймачі та сонячні елементи.

Королевич Любомир Миколайович
Асистент, кандидат технічних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився у 1975 р. Закінчив факультет електроніки НТУУ «КПІ» у 2000 р.

У 2000-2003 рр. – аспірант кафедри мікроелектроніки. Після закінчення аспіратури працює асистентом кафедри мікроелектроніки. 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсу «Твердотільна електроніка».

Працює над кандидатською дисертацією. Напрям наукових досліджень – кристалофізика, твердотільна електроніка.

Науковий внесок: запропоновано новий спосіб розв’язання звичайних алгебраїчних рівнянь 2‑го, 3‑го та 4‑го порядку, розв’язана задача будови кристалічної ґратки на межі розподілу двох кристалічних речовин, покращена теорія pn–переходу, запропоновані методи покращення характеристик МДН-приладів і рекурсивний алгоритм з відновлення інформації за даними хешу, тощо.

Опубліковано 10 наукових робіт.

Королюк Дмитро Володимирович
Професор, доктор фізико-математичних наук

Лупина Борис Іванович
Старший викладач, кандидат технічних наук

Малюта Сергій Васильович
Асистент
Мачулянський Олександр Вікторович
Професор, доктор технічних наук, відповідальний за напрям діяльності кафедри - профорієнтаційна робота

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1957 р. Закінчив КПІ у 1981 р. Працював інженером, науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію, а 2020 р. – докторську.        

Читає курси лекцій з дисциплін: «Технологічні основи електроніки», «Технологія та конструювання біомедичних сенсорів», «Основи технології електронно-обчислювальних засобів», «Технологія напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем», «Мікроелектроніка».

Відповідальний за організаційну роботу на кафедрі мікроелектроніки. З 2003 по 2011 р.р. працював заступником декана факультету з соціальних питань.

Напрям наукових досліджень – електромагнітні властивості матеріалів з нанометровим масштабом розмірів, синтез наноструктурних композитних систем із заданим комплексом властивостей. Має понад 80 наукових та методичних публікацій.

Обухова Тетяна Юріївна
Доцент, кандидат технічних наук, відповідальна за напрям діяльності кафедри - методична робота

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”  

 Народилася у 1983 р. у м. Києві. Закінчила з відзнакою факультет електроніки КПІ у 2007 р.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурні, електричні та оптичні властивості пористого кремнію для фотоелектричних перетворювачів».

Асистент кафедри мікроелектроніки з 2008 року.

Проводить лабораторні та практичні заняття по курсам «Функціональна електроніка», «Біомедичні сенсори», «Електронні сенсори», «Наноматеріали та нанотехнології».

Опублікувала 20 наукових статей. Приймає активну участь в наукових семінарах та конференціях. У 2012 році отримала премію ім. М. Г. Мільвідського за кращу роботу молодого дослідника на Міжнародній конференції «Кремній – 2012» (Санкт-Петербург, Росія).

Сфера наукових інтересів: пористий кремній, наноматеріали, сесорика, фотовольтаїка, функціональна електроніка.

Володіє французькою, англійською та німецькою мовами.

Осінов Сергій Миколайович
Старший викладач, кандидат технічних наук

Осінський Володимир Іванович
Професор, доктор технічних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1935 року. Закінчив радіотехнічний факультет КПІ у 1958 році за спеціальністю «Електронні прилади». За направленням працював на Мінському приладобудівному заводі. За один рік пройшов шлях до провідного спеціаліста з розробки і виробництва надскладної апаратури радіаційного контролю для атомних підводних човнів. Під керівництвом видатного вченого у галузі технології напівпровідників академіка Сироти Н.Н. закінчив аспірантуру за напрямком технології і фізики напівпровідників.

У 1965 році ним відкрито суперлюмінісценцію у багатокомпонентних напівпровідниках А3В5, на них вперше одержані світлодіоди і лазери, які тепер широко застосовуються у світі та Україні в волоконо-оптичному та супутниковому зв’язку, Інтернеті, компакт-дискових приладах та енергозаощаджуючому освітленні.

Після публікацій та доповідей про випромінювальні властивості багатокомпонентних гетероструктур Володимир Іванович запрошується до США, де він проводить дослідження в Інституті напівпровідникових матеріалів і приладів Національного бюро стандартів США, виступає з лекціями в багатьох університетах та фірмах США, стажується і працює у Германії та Швеції.

Повернувшись, Володимир Іванович займається проведенням розробок і виробництвом інтегральних схем на Мінському заводі “Міон” (зараз “Інтеграл”). В подальшому В.І. Осінського переведено до створеного в системі Академії наук республіки Інститут електроніки. Протягом одного року було створено технологічну базу та налагоджені розробки і виробництво інтегральних матриць світлодіодів та фотоприймачів для космічної апаратури та іншого використання.

В 1985 р. В.І.Осінський запрошується до НДІ “Сатурн” м. Київ, де ним організовано розробки по технології епітаксії наноструктур надшвидкісних та оптоелектронних приладів. У зв’язку зі зміною профілю підприємства колектив під його керівництвом переведено до НДІ Мікроприладів, де він створив і очолює Центр оптоелектронних технологій. Тут проводяться фундаментальні та прикладні дослідження нанотехнологій надяскравих світлодіодів та інформаційних аспектів твердотільного освітлення. 

Автор понад 250 наукових праць, у т.ч. 80 винаходів та монографій “Интегральная оптоэлектроника” (1977), «Оптические методы обработки информации» (1978), «Оптоэлектронные структуры на многокомпонентных полупроводниках» (1981).

З 1965 року професор В.І. Осінський веде активну педагогічну роботу на кафедрах мікроелектроніки Мінського радіотехнічного інституту та КПІ. Під його керівництвом захищено більше 30 дисертацій. З 1970 р. є членом спеціалізованих рад по захисту дисертацій, членом колегії експертів СНД з лазерів, Головним конструктором Мінпромполітики України по лазерним інформаційним технологіям, членом Академії технологічних наук України, Американського інституту інженерів електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ). З часу заснування у 1964 р. – член секції Ж.І. Алферова з гетероструктур.

Кафедра першою в Україні у галузі знань “Електроніка” розпочала підготовку бакалаврів за напрямом “Мікро- та наноелектроніка” та магістрів за спеціалностями “Інформаційні мікроелектронні системи” та “Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої”.

Поплавко Юрій Михайлович
Професор, доктор фізико-математичних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1934 року. Закінчив КПІ 1957 року. Працював асистентом, доцентом, професором. 1963 року захистив кандидатську, 1974 – докторську дисертацію.

Сфера наукових інтересів – дослідження та застосування НВЧ сегнетоелектриків і діелектриків, мікрохвильова спектроскопія. Опублікував понад 250 статей, 8 навчальних посібників, монографій та брошур, має 12 авторських свідоцтв, підготував 20 кандидатів технічних наук.

Юрія Михайловича нагороджений премією та дипломом КПІ за навчальний посібник «Физика диэлектриков». Його публікації про новий ефект у п’єзоелектриках визнані науковою радою АН СРСР найкращими роботами року (1990, 1991). Відзначений грантом «International Science Foundation» за наукові роботи, надруковані у 1988 – 1992 роках, і грантом соросівського професора фонду «Відродження».

Проф. Ю. М. Поплавко веде активну науково-організаційну діяльність. Він є членом Ради з сегнетоелектриків та діелектриків при Академії наук Росії; Експертної ради Вищої атестаційної комісії України; двох спеціалізованих рад з питань присудження докторських та кандидатських ступенів.

Був членом кількох оргкомітетів всесоюзних конференцій, відповідальним редактором наукового збірника «Діелектрики та напівпровідники».

У 1990 – 1997 роках виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Україні, Латвії, Росії, Польші, Великобританії, США, Іспанії, Португалії, Японії, Ізраїлі, читав лекції у Португалії, Німеччині, Південній Кореї.

Родіонов Михайло Кузьмич
Професор, кандидат технічних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився 1937 року. Закінчив КПІ 1964 року. Працював інженером, асистентом, доцентом, секретарем партійного комітету інституту, проректором, заступником завідувача відділу ЦК Компартії України, професором. 1971 року захистив кандидатську дисертацію. Підготував і читає лекці з курсів: для спеціалістів – «Діелектричні прилади і пристрої», «Оптоелектроніка та інтегральна оптика», «Квантова електроніка»; для магістрів – «Кристалофізика», «Елементний і структурний аналіз».

Сфера наукових досліджень – оптична спектроскопія діелектричних та напівпровідникових матеріалів. Має понад 100 наукових та методичних статей, 10 свідоцтв про винаходи. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, виконано та впроваджено 12 госпдоговірних науково-дослідних робіт, створено міжкафедральну навчально-наукову технологічну лабораторію факультету. Розробив технологію мікромеханічних терморезистивних сенсорів, одним з перших в Україні створив лазерну установку на рубіні, дослідив оптичні властивості кристалів КТР, залишкову поляризацію в діелектричних кристалах.

Із студентських років брав активну участь у громадському житті. Був старостою групи, головою студентської ради гуртожитку, засновником і учасником перших студентських будівельних загонів. Після закінчення інституту працював заступником секретаря, секретарем партійного бюро факультету, заступником секретаря, секретарем парткому КПІ, був членом бюро Жовтневого райкому, членом Київськоо міськкому, членом Ревізійної комісії ЦК Компартії України, депутатом Київської міської ради народних депутатів. З 2002 року – народний депутат України. 

М. К. Родіонова нагороджено орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, медалями «За освоєння цілинних земель», «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», знаком «Відмінник освіти України».

Свєчніков Георгій Сергійович
Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”  

Народився у 1952 р. У 1974 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1981 р. закінчив аспірантуру в Інституті фізики напівпровідників НАН України та захистив кандидатську дисертацію.

Є висококваліфікованим спеціалістом в галузі опто- та мікроелектроніки, волокняній та інтегральній оптиці.

З 1989 по 1993 р.р., та з 2005 р. по дійсний час викладає курси з опто- та мікроелектроніки в КПІ ім. Ігоря Сікорського та курс «Волокняна та інтегральна оптика» в Інституті зв’язку.

З 1993 по 2001 р.р. працював у Сінгапурському політехнічному інституті та Технологічному Університеті на посаді професора. Відігравав впливову роль у розвитку фотоніки у Сінгапурі – був співголовою робочої групи з розвитку фотоніки.

З листопада 2002 р. працює провідним науковим співробітником інституту фізики напівпровідників національної академії наук.

Був учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та форумів. Випустив понад 160 наукових робіт, є автором 8 монографій, має 9 авторський свідоцтв.

Був обраний почесним членом Міжнародного Оптичного Товариства (SPIE), та Міжнародного Товариства  електо- та електронних інженерів (IEEE). У 1998–1999 р.р. був номінований у довіднику «Хто є хто в науці та техніці» та «Хто є хто у Світі» (Видавництво Marquis Who’s Who, USA). Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки 1995 року та премії АН України ім. В.Є. Лашкарьова за 2012 р.

Вільно володіє англійською, російською та українською мовами.

Татарчук Дмитро Дмитрович
Професор, доктор технічних наук, вчений секретар кафедри, в. о. директора Науково-дослідного інституту електроніки та мікросистемної техніки

Персональна сторінка викладача в системі “Intellect”

Народився у 1967 р. Закінчив з відзнакою факультет електроніки КПІ у 1994 р. Працює на кафедрі мікроелектроніки з 1998 р. Викладає з 1999 р. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю твердотільна електроніка, включаючи функціональну. З 2001 р. доцент кафедри мікроелектроніки. У 2009 р. отримав учене звання доцент. У 2020 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю твердотільна електроніка

Читає лекції з курсів «Персональний комп’ютер та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритми та структури даних», «Моделювання технологічних процесів та інтегральних мікросхем», «Статистичні основи обробки даних», «Обчислювальна математика».

Є координатором програми Подвійного Диплому між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТУ Дрезден (Німеччина) .

Автор більш ніж 110 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: НВЧ-електроніка, діелектричні матеріали, включаючи наноматеріали.

Активно займається спортом – розрядник з плавання, стрільби, боксу та боротьби дзюдо.

Володіє англійською та німецькою мовами.

Шевлякова Ганна Вікторівна
Асистент, доктор філософії, відповідальна за напрям діяльності кафедри - виховна робота