Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-наукова програма
«Мікро- та наносистемна техніка»
третього (доктора філософії) рівня вищої освіти
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Кваліфікація: доктор філософії з мікро- та наносистемної технікиВідгуки стейкхолдерів: Державний науково-дослідний центр надпровідникової радіоелектроніки “Айсберг”, ТОВ “GeneSYS”, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Інститут фізики НАН України


Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Навчальний план підготовки доктора філософії
(прийому 2022 року)
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Навчальний план підготовки доктора філософії
(прийому 2023 року)
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Scientific program: Micro- and Nanoelectronics


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


 Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня доктора філософії
за освітньою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка