Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-наукова програма
«Мікро- та наносистемна техніка»
третього (доктора філософії) рівня вищої освіти
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Кваліфікація: доктор філософії з мікро- та наносистемної техніки


Навчальний план підготовки доктора філософії
(прийому 2022 року)
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Навчальний план підготовки доктора філософії
(прийому 2023 року)
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Scientific program: Micro- and Nanoelectronics


Робочий навчальний план на 2022/2023 навчальний рік,
прийому студентів 2021 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Робочий навчальний план на 2022/2023 навчальний рік,
прийому студентів 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


 Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня доктора філософії
за освітньою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка