Responsive Menu
Add more content here...

Протягом багатьох років кафедра готувала фахівців для Китаю, Польщі, Болгарії, Куби, Угорщини, Німецької Демократичної Республіки. Всього для цих країн було підготовлено понад 100 інженерів електроніки. На кафедрі навчались в аспірантурі та захищали дисертації громадяни Китаю, Болгарії, Німеччини, Польщі.

На базі кафедри, відповідно угодам між КПІ та навчальними закладами освіти Болгарії та Польщі проходили виробничу практику студенти Вроцлавської політехніки та Габровського електротехнічного інституту.

Наукові досягнення кафедри здобули міжнародне визнання, кращих з її співробітників було запрошено до інших країн для спільних наукових досліджень, читання лекцій. Зокрема професор Ю.І. Якименко працював у США, Бельгії, Німеччині, Франції; професор Ю.М. Поплавко – в Португалії, Південній Кореї та Німеччині; доценти Г.І. Богдан та О.В. Борисов – у Болгарії; доцент Ю.Д. Кобцев – у Болгарії та Монголії; доценти В.П. Бовтун і М.А. Лещенко – у Німеччині; доцент М.Р. Домбругов – у Франції та Канаді; доцент А.Т. Орлов – у Греції.

Багато викладачів і студентів приймали участь у міжнародних наукових конференціях, друкували наукові статті та монографії в закордонних наукових журналах. Понад 60 винаходів співробітників кафедри запатентовано у США, Великобританії, Німеччині, Японії та в інших країнах.

Наукові роботи співробітників кафедри неодноразово одержували перемогу на міжнародних конкурсах. Професори Поплавко Ю.М., Білоус А.Г., доценти Бовтун В.П., Лещенко М.А., старший науковий співробітник Переверзева Л.П. здобули Соросівськи гранти. Визнанням особистого вкладу в науку та у розвиток Вищої школи було обрання завідувача кафедри професора Якименка Ю.І. міжнародним академіком вищої школи та почесним членом американсьского інституту радіоінженерів, присудження професору Поплавку Ю.М. Соросівської стипендії.

В цей час кафедра має прямі зв’язки з багатьма університетами зарубіжних країн, у тому числі з Аахенським, Дрезденським, Мюнхенським, Берлінським університетами (Німеччина), з Ліонським, Тулузським, Сент-Етьєнським університетами (Франція), з Мічиганським, Техаським університетами (США), з Харбинським і Пекинським університетами (Китай) та з іншими.

Кафедра бере участь у Європейських міжнародних програмах “Ntvhus-Tasis”, “Inyas”, “Copernicus” та інш.