Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 4 роки.

Спеціальність
153 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітня програма
Мікро- та наноелектроніка 

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі. 

Перелік сертифікатів

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до закладів вищої освіти України та іншими нормативними документами. Для вступу до закладу вищої освіти для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступник має подати до ЗВО сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 і 2021 років.

Перелік сертифікатів (вагові коефіцієнти)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотою, за співбесідою

Українська мова та література (0,25)

125

Математика (0,5)

Фізика АБО Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (0,2)

Підрахунок конкурсного балу вступника:

Конкурсний бал = 0,5·Математика + 0,2·Фізика (ін.мова, хімія, біологія, географія, історія України) + 0,25·Укр.мова + 0,05·Дб,

– Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти.

ГК = 1,02 (за умови подачі заяви за першим або другим пріоритетом);
СК = 1,05 (для вступників, зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу).

Максимальний конкурсний бал становить 200.

Калькулятор конкурсного бала 

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році

Ліцензований обсяг

125

Максимальний обсяг державного замовлення

100

Кваліфікаційний мінімум

10

Квота 1

5

Квота 2

10

 
Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

01 липня – 12 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (співбесіду)

16 липня 2021 року,

18:00

Строки проведення співбесід

17 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, складених з 01 по 12 липня

23 липня 2021 року,

18:00

Строки проведення співбесід

17 серпня 2021 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12:00

28 липня 2021 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18:00

02 серпня 2021 року

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17:00

12 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

09 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

17 серпня 2021 року


 Вартість одного року навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2021/2022 навчальному році (денна форма) складає 25 000 грн. 

Перелік документів для вступу до КПІ ім. І. Сікорського

Іншу корисну інформацію Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії університету