Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 4 роки.

Спеціальність
176 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітня програма
Мікро- та наноелектроніка 

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі. 


Актуальну офіційну інформацію (щодо правил прийому, етапів вступної кампанії, вартості навчання, обсягів державного замовлення тощо) Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:
https://pk.kpi.ua/entry-1-course/

Для вступників, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованих територіях, діють освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»:
https://pk.kpi.ua/donbass-crimea/

Контакти Відбіркової комісії факультету електроніки