Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-професійна програма
«Мікро- та наноелектроніка»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Кваліфікація: магістр з мікро- та наносистемної техніки


Відгуки стейкхолдерів: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Термікс», ТОВ «Пролог Семікор», ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Мікро- та наноелектроніка»

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Навчальний план підготовки магістра прийому 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектронікаНавчальний план підготовки магістра прийому 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектроніка

Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Professional program: Micro- and Nanoelectronics
 

Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектроніка


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-професійною програмою Мікро- та наноелектроніка

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

(вступ 2022 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 1
76 Мікро- та наносистемна техніка

(вступ 2023 року)