Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2024 р.
(освітньо-наукова програма підготовки) 

№ п/пПІБ студентівТеми дипломних робітПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка. Освітньо-наукова програма: Мікро- та наносистемна техніка
Група ДП-21мн
 1Єлізарова Валерія ЮріївнаСтруктура та оптичні властивості плівок ZnO:Al,N, осаджених при зміні напруги зміщення підкладкидоц.каф.МЕ, к.ф.-м.н., с.д., Євтушенко А.І.