Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-наукова програма
«Мікро- та наноелектроніка»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування
Кваліфікація: магістр з мікро- та наносистемної техніки
2018 рік          2021 рік

Навчальний план підготовки магістра
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наноелектроніка


 Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Scientific program: Micro- and NanoelectronicsФ-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2020 року)


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
циклу професійної підготовки
для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2021 року)