Responsive Menu
Add more content here...

Освітньо-наукова програма
«Мікро- та наносистемна техніка»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 176 (153) Мікро- та наносистемна техніка
галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Кваліфікація: магістр з мікро- та наносистемної техніки


Відгуки стейкхолдерів на ОНП “Мікро- та наносистемна техніка” за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка:
ТОВ “УКРСЕМІ”, Інститут фізики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Витяг з протоколу засідання кафедри мікроелектроніки щодо врахування пропозицій викладачів
Витяг з протоколу засідання кафедри мікроелектроніки щодо врахування пропозицій роботодавців і здобувачів вищої освіти
Витяг з протоколу засідання НМКУ-153 щодо пропозицій кафедри електронної інженерії та кафедри мікроелектроніки до проектів освітніх програмВідгуки стейкхолдерів на ОНП “Мікро- та наносистемна техніка” за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка:
ТОВ “УКРСЕМІ”, Інститут фізики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України


Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Мікро- та наносистемна техніка»


Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньої програми «Мікро- та наносистемна техніка»

Навчальний план підготовки магістра прийому 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна технікаНавчальний план підготовки магістра прийому 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


 Curriculum (Bachelor; Master; PhD)
Speciality: 153 Micro- and Nanosystem Engineering
Educational and Scientific program: Micro- and Nanoelectronics


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2022 року
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Робочий навчальний план на 2023/2024 навчальний рік,
прийому студентів 2023 року
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
за освітньо-науковою програмою Мікро- та наносистемна техніка


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
для здобувачів ступеня магістра
за освітньо-науковою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2022 року)


Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
для здобувачів ступеня магістра
за освітньо-науковою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2023 року)


Сертифікатна програма
“Інформаційні мікро- та наноелектронні системи”
для освітньо-наукової програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

(кафедра мікроелектроніки)

Сертифікатна програма
“Інформаційні технології проектування електронних мікро- і наносистем”
для освітньо-наукової програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(кафедра електронної інженерії)