Responsive Menu
Add more content here...

Вітаємо Вас на сайті кафедри мікроелектроніки
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра готує бакалаврiв, магістрів і докторів філософії (PhD) за спеціальністю 153 “Мiкро- та наносистемна техніка” (освітня програма “Мiкро- та наноелектроніка”).

Сучасний світ неможливо уявити без електроніки, яка охопила всі галузі людської діяльності. Мікро- та наноелектронні технології лежать в основі всіх напрямів сучасної електроніки: комп’ютерної техніки, телекомунікацій, авіоніки, космічної та медичної техніки, енергетики. Навчальний процес на кафедрі направлений на глибинне розуміння процесів і явищ, які відбуваються в будь-яких електронних системах. Тому, як свідчить багаторічний досвід, випускники кафедри мікроелектроніки легко адаптуються у всіх сферах діяльності, пов’язаних з електронікою.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з вищими навчальними закладами США, Захiдної Європи, Китаю, Південної Кореї тощо.

На базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут електронiки та мікросистемної техніки, в якому проводять науковi дослiдження за різними напрямками.

Новини та події

18 жовтня 2021 року з 16:00 до 18:00 компанія Tower Semiconductor буде проводити вебінар на тему: “Можливість працевлаштування в сфері високих технологій на провідній в світі компанії з виробництва аналогових інтегральних схем – Tower Semiconductor (Ізраїль)“.

Програма вебінару:
– Про Tower Semiconductor (огляд компанії)
– Опис вакансій
– Логістика та людські ресурси

Щоб приєднатися до вебінару натисніть на посилання нижче:
https://towersemi.zoom.us/j/89482856735

28 вересня 2021 року о 16:00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Воронька Андрія Олександровича
на тему: “Гетероструктури на основі твердих розчинів А3В5 для волоконно-оптичних систем передачі інформації”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 засідання відбуватиметься у дистанційному режимі (відеоконференція у Google Meet).
Код зустрічі: http://meet.google.com/kyy-xfpg-dzc

28 вересня 2021 року о 14:30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Королевича Любомира Миколайовича
на тему: “Обґрунтування вибору діелектрика та дослідження плівок діоксиду церію для МДН-структур”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 засідання відбуватиметься у дистанційному режимі (відеоконференція у Google Meet).
Код зустрічі: http://meet.google.com/kyy-xfpg-dzc

21 вересня 2021 р. о 14:00 відбудеться захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шевлякової Г.В.
на тему: “Вплив розмірних ефектів на характеристики фероелектриків в приладах мікроелектроніки”
за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка.
Захист відбудеться у дистанційному режимі (відеоконференція у Google Meet).
Посилання для підключення до відеоконференції Google Meet:
https://meet.google.com/dvv-ppri-shp

Ретинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-наукову програму підготовки магістра за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка, освітня програма “Мікро- та наноелектроніка” (2021 р.)

Ретинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка, освітня програма “Мікро- та наноелектроніка” (2021 р.)

Результати фахового комплексного випробування для вступу на освітню програму підготовки магістрів “Мікро- та наноелектроніка” (29.07.2021)

Результати фахового комплексного випробування для вступу на освітню програму підготовки магістрів “Мікро- та наноелектроніка” (27.07.2021)

Відкрита зустріч з експертною групою за ОНП “153 Мікро- та наносистемна техніка” рівня PhD 
ID 46361, НТТУ “Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського”, ОНП “153 Мікро- та наносистемна техніка”
Час: 30 червня 2021, 10:20
Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89278235872?pwd=ZkNvQUZ3eDgvU2FsVTBCbG5IU1Z5dz09
Ідентифікатор конференції: 892 7823 5872
Пароль: 2021

Вітаємо доцента кафедри мікроелектроніки Свєчнікова Георгія Сергійовича із отриманням заохочення від МОН України.