Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень магістра – це другий рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 1 рік та 4 місяці у разі навчання за освітньо-професійною програмою або 1 рік та 9 місяців у разі навчання за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи,
освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника.

Спеціальність
176 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітньо-професійна програма
Мікро- та наноелектроніка

Освітньо-наукова програма
Мiкро- та наносистемна техніка

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році  

Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на основі освітнього рівня бакалавра (НРК6) або освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7).

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та / або юридичних осіб, крім випадків, передбачених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали− ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка фахового іспиту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра на спеціальності, визначені в додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом.

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Реєстрація для складання ЄВІ

08 – 31 травня 2023 року

Реєстрація для складання фахового іспиту

Відповідно до строків, визначених Міністерством освіти і науки України

Фахові вступні випробування

17 – 28 липня 2023 року

Терміни прийому заяв та документів

31 липня – 21 серпня (18:00) 2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше
26 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18:00

29 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17:00

06 вересня 2023 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

31 серпня 2023 року;


за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше

07 вересня 2023 року *

*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Програми вступних фахових випробувань:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Мікро- та наноелектроніка” за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка

Результати комплексного фахового випробування буде оголошено о 14:00 на наступний день після випробування.
Після оголошення результатів до 16:00 того ж дня вступники мають право подати апеляцію. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання випробування. Прийнята апеляційна заява анулює результати випробування, на яке вона подається.
Бланк апеляційної заяви
За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.

Вартість одного року навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2023/2024 навчальному році (денна форма) складає 29 900 грн. 

 Перелік необхідних документів та іншу корисну інформацію Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії університету.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/