Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень магістра – це другий рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 1 рік та 4 місяці у разі навчання за освітньо-професійною програмою або 1 рік та 9 місяців у разі навчання за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи,
освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника.

Спеціальність
176 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітньо-професійна програма
Мікро- та наноелектроніка

Освітньо-наукова програма
Мiкро- та наносистемна техніка

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі.

Актуальну офіційну інформацію (щодо правил прийому, етапів вступної кампанії, вартості навчання, обсягів державного замовлення тощо) Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:
https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Програма вступного фахового іспиту:

Програма фахового іспиту для вступу на освітні програми підготовки магістра “Мікро- та наноелектроніка” (ОПП) та “Мікро- та наносистемна техніка” (ОНП) за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка

Результати фахового іспиту буде оголошено о 14:00 на наступний день після іспиту.
Після оголошення результатів до 16:00 того ж дня вступники мають право подати апеляцію. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання іспиту. Прийнята апеляційна заява анулює результати іспиту, на яке вона подається.
Бланк апеляційної заяви
За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.

Контакти Відбіркової комісії факультету електроніки