Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2022 р.
(освітньо-професійна програма підготовки) 

Група ДП-11мп

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові студента  Теми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1234
1.Гончаров Артем ВолодимировичПрограмно-апаратний комплекс з дослідження характеристик напівпровідникових діодівст.викл. каф. МЕ, к.т.н., б/з Королевич Л.М.
2.Дідусь Роман ІгоровичОтримання плівок системи ZnO-Cd та дослідження їх структури, оптичних властивостей та фотокаталітичної активностідоц. каф. МЕ, к.ф.-м.н., с.д. Євтушенко А.І.
3.Іванкін Віктор АндрійовичТермоЕРС феромагнітних композитів Co/TiO2доц. каф. МЕ, к.ф.-м.н., с.д. Євтушенко А.І.
4.Костенко Віталій ВолодимировичМікрохвильові поглинаючі та екрануючі властивості ферроелектричних кристалів K1-xLixTaOдоц. каф. МЕ, к.ф.-м.н., доц. Бовтун В.П.
5.Мазуленко Дмитро ОлексійовичМоделювання полярних зв’язків у кристалахпроф. каф. МЕ, д.ф-м.н, проф. Поплавко Ю.М.
6.Солощук Богдан ПавловичВластивості плівок ZnO:Al,N, вирощених в умовах бідних на кисеньпроф. каф. МЕ, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
7.Філоненко Євгеній ОлександровичМоделювання квантових алгоритмів у вигляді оптичних схемпроф. каф. МЕ, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.
8.Цуканов Олександр ВадимовичЕлектричні характеристики діодів Шотткі на основі IGZOпроф. каф. МЕ, к.т.н., проф. Борисов О.В.
9.Чорний Ярослав ВасильовичПоглинання та екранування електромагнітних хвиль кераміками BaTiO3-BaZrO3 в діапазоні частот 1 MHz – 1 THzдоц. каф. МЕ, к.ф.-м.н., доц. Бовтун В.П.
10.Шкапа Антон СергійовичСмарт сенсор газу на основі діода Шотткідоц. каф. МЕ, к.ф.-м.н., б/з Заворотний В.Ф.
11.Щеглаков В`ячеслав ДмитровичМікроелектронні сенсори для систем контролю якості повітря чистих зонпроф. каф. МЕ, д.т.н., проф. Якименко Ю.І.