Responsive Menu
Add more content here...

Доктор філософії (PhD) – це третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 4 роки.

 Підготовка аспірантів проводиться в галузі Електроніки, автоматизації та електронних комунікацій
по спеціальності 176 – Мікро- та наносистемна техніка
і включає наступні напрями:
1. Матеріали та прилади функціональної електроніки.
2. Матеріали та прилади НВЧ електроніки.
3. Матеріали та прилади сенсорики.
4. Матеріали та прилади фотовольтаїки.
5. Матеріали та прилади наноелектроніки

Освітньо-наукова програма «Мікро- та наносистемна техніка», навчальні плани та Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін

Теми дисертацій аспірантів кафедри мікроелектроніки:

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Крисенко П. І.

2020

Збагачення даних для прогнозування властивостей метаматеріалів

Королюк Д. В.

Лапшуда В. А.

2020

Сенсори вологості на основі наноцелюлози для гнучкої електроніки

Коваль В.М.

Бойкиня А.О.

2021Мікросистемні смарт сенсори параметрів газів

Заворотний В. Ф.

Гетманчук В.В.

2021

Плазмонний резонанс в наноструктурних матеріалах для застосування в оптоелектроніці

Мачулянський О.В.

Ліневич Я.О.

2021

Нанорозмірні кремнієві 1D структури для сенсорики та фотовольтаїки

Коваль В.М.

Найдьонов А.О.

2021

Гнучкі сенсори на основі плівок наноцелюлози

Коваль В.М.

Чипегін Д.В.

2021

Діелектричні композитні матеріали НВЧ з розмитим спектром

Татарчук Д.Д.

Вербіцький Д.О.

2022

Оптичний дефлектометр для оптимізації параметрів вирощування тринітридних епітаксійних структур

Воронько А.О.

Новіков Д.О.

2022

Методи контролю параметрів шарів твердих розчинів А3В5 під час проведення епітаксії

Свєчніков Г.С.

Охрімчук О.Б.

2022

Оптоелектронні сенсори з органічних матеріалів

Вербицький В.Г.

Ткаченко Н.С.

2022

Напівпровідникові планарні мікрохвильові структури з оптичним керуванням

Татарчук Д.Д.

Бердник К.Ю.

2023

НВЧ поглинальні покриття на основі метаматеріалів

Діденко Ю.В.