Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2022 р.
(освітньо-наукова програма підготовки) 

Група ДП-01мн

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові студента  Теми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1234
1.Вербіцький Дмитро ОлеговичОптична анізотропія в матеріалах оптоелектроніки в зображенні модуляційної поляриметріїпроф. каф. МЕ. д.ф.-м.н., с.н.с. Королюк Д.В.
2.Новіков Денис ОлександровичРозроблення стенду для комплексного вимірювання параметрів фотодіодів для оптоелектронної системи пірометраст. викл. каф. МЕ, к.т.н. Воронько А.О.
3.Ткаченко Нікіта СергійовичСкануючий оптичний мікроскоп з цифровим керуванням та обробкою данихпроф. каф. МЕ. д.ф.-м.н., с.н.с. Королюк Д.В.