Responsive Menu
Add more content here...

Корисна інформація для вступників

Перед молодою людиною після успішного закінчення школи завжди постають два дуже важливих питання:

Куди піти вчитись?

Де працювати після завершення вищої освіти?

Відповіді на ці питання та правильний вибір майбутньої професії та отримання належної кваліфікації залежать не тільки від самої людини, рівня її підготовки, уподобань та здібностей, але й від часу, країни чи міста, у якому знаходиться учбовий заклад.

Ви читаєте ці сторінки на сайті одного з найстаріших університетів Європи – Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, якому спеціальним указом збережена історична назва «Київський Політехнічний Інститут» за видатні заслуги перед державою.

Мікро- та наноелектроніка є генеральним напрямком розвитку сучасної електроніки, яка, у свою чергу, визначає прискорений розвиток усього суспільства. Це одна з небагатьох сфер виробничої та науково-технічної діяльності людини, в якій зростання технічних показників, якості продукції та економічної ефективності супроводжується зниженням її собівартості. Завдяки досягненням мікроелектроніки спостерігається помітний прогрес у радіоелектроніці, комп’ютерній техніці, інформаційних технологіях, телебаченні, відео- та аудіотехніці, засобах мобільного зв’язку, телекомунікаційних мережах, вимірювальній техніці та в багатьох інших галузях науки і техніки.

Сьогодні прогрес досягається за рахунок збільшення кількості елементів у мікросхемах (інтеграція) та зменшення розмірів самих елементів (мікромініатюризація). У майбутньому такий підхід лише кількісних змін неодмінно призведе до уповільнення темпів розвитку електроніки. Враховуючи вірогідність появи таких кризових явищ та для послаблення їх впливу на розвиток мікроелектроніки, навчання на кафедрі ведеться на основі глибокого засвоєння фундаментальних наук: фізики, математики та інформатики, що дає змогу випускникам кафедри працювати у промисловості та займатися науковими дослідженнями. Створення новітніх, конкурентоспроможних виробів можливо не тільки при застосовуванні сучасних технологій та методів проектування, але із використанням ідей функціональної електроніки, які грунтуються не лише на мікросхемотехнічних принципах, а і на фізичних явищах та ефектах у твердому тілі. З використанням цих ефектів виготовляють твердотільні лазери, оптоелектронні засоби зв’язку та голографічні системи обробки надвеликих масивів інформації, п’єзоелектричні та магнітні функціональні елементи, сенсори різних електричних та неелектричних величин тощо.

Ми є свідками безпрецедентного зростання об’ємів вироб­ництва продукції мікро- та наноелектроніки та успішного її застосування у різних сферах діяльності людини. Тому робота професіоналів із широкою та фундаментальною підготовкою стає все більш прес­тижною і потреба у фахівцях цього напрямку помітно зростає і буде зростати надалі.