Responsive Menu
Add more content here...

Теми магістерських дисертацій 2023 р.
(освітньо-професійна програма підготовки) 

№ п/пПІБ студентівТема дипломних робітПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка. Освітньо-професійна програма: Мікро- та наноелектроніка
Група ДП-21мп
Берест Віталій ЮрійовичАктивне інфрачервоне підсвічування для покращення оптичного зображення в умовах низької освітленості об’єктапроф.каф.МЕ, к.т.н., проф., Борисов О.В.
 2Ворона Артем СергійовичМетод електронної мікроскопії для дослідження топології інтегральних схемдоц.каф.МЕ, к.т.н., б/з., Верцанова О.В.
 3Голубець Маргарита АндріївнаСистема стабілізації потужності оптичних імпульсів для пірометра-рефлектометрапроф.каф.МЕ, д.т.н, проф., Якименко Ю.І.
 4Грабар Олександр ОлександровичКвантові обчислення для водневої енергетикипроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.
 5Гудзей Дмитро ІгоровичКоливальна спектроскопія оксиду нікелюдоц.каф.МЕ, к.ф.-м.н., с.д., Євтушенко А.І.
 6Кореневський Нікіта ВадимовичМоделювання процесів дифузії в мікроелектроніціпроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.
 7Мельник Анастасія БогданівнаМетод електронної мікроскопії для дослідження підповерхневих структур мікросхем типу 3D NANDдоц.каф.МЕ, к.т.н., б/з., Верцанова О.В.
 8Москаленко Сергій ВіталійовичФотолюмінесценція оксиду цинку з різним вмістом домішки кадміюпроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.
 9Пошукайло Катерина ОлександрівнаОрганічні фотодетектори на основі меланінупроф.каф.МЕ, д.т.н, проф., Якименко Ю.І.
 10Рибін Захар ЮрійовичСенсори вологості на основі меланінупроф.каф.МЕ, д.т.н, проф., Якименко Ю.І.
 11Стеценко Назар ТимофійовичМікроелектронні сенсори в пристроях діагностики диханняпроф.каф.МЕ, к.т.н., проф., Борисов О.В.
 12Тололо Вадим ОлександровичМетод електронної мікроскопії для дослідження якості паяних з’єднань електронних компонентівдоц.каф.МЕ, к.т.н., б/з., Верцанова О.В.
 13Фіцай Богдан ПетровичПіроелектричні перетворювачі енергіїпроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.
 14Фіцай Руслан ПетровичВібраційні датчики на основі електрокерованого п’єзоелектричного ефектупроф.каф.МЕ, д.ф.-м.н., проф., Королюк Д.В.