Responsive Menu
Add more content here...

Умови прийому до докторантури та аспірантури у 2021 році, детальну інформацію щодо переліку необхідних документів, зразки їх оформлення тощо Ви можете знайти на сайті 
Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Додаток до правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора наук  

 Терміни подання документів та вступних іспитів до аспірантури в 2021 році:
Прийом документів – у період з 17.05.2021 р. по 25.06.2021 р. (у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського – ауд. 247-1);
Вступні випробування до аспірантури – у період  з 26 серпня по 07 вересня 2021 року.

 Перелік документів та особливості нарахування рейтингових балів для вступу наведено за посиланням: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Програми вступного фахового та додаткового іспитів:

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
 

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка

Вступникам до аспірантури у 2022 році на 2022/2023 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№ з/п

Назва теми

Науковий керівник

1

Розробка матеріалів з екстремально високим значенням діелектричної проникності

Білоус А.Г.

2

Йонно-стимульовані технології формування функціональних елементів для НВІС

Вербицький В.Г.

3

Термостабільні мікрохвильові діелектрики з низьким рівнем втрат

Діденко Ю.В.

4

Фотокаталітичні матеріали на основі ZnO@Ag для боротьби з органічними забруднювачами

Євтушенко А.І.

5

1. Смарт сенсори
2. Компоненти робототехніки
3. Електронний ніс

Заворотний В.Ф.

6

Мікроелектронні перетворювачі для систем біонічного протезування

Лупина Б.І.

7

Електромагнітні властивості наноструктурних матеріалів

Мачулянський О.В.

8

Чутливі елементи на органічних-неорганічних напівпровідникових структурах

Обухова Т.Ю.

9

1. Функціональні п'єзо-МЕМС прилади (сенсори, радіочастотні фільтри та ін.)
2. Моделювання радіопоглинаючих метаматеріалів для СТЕЛС-технологій

Орлов А.Т.

10

1. Дослідження та оптимізація тринітридних каталізаторів одержання енергетичного водню із води
2. МОС-гідридна епітаксія багатокомпонентних гетероструктур світлодіодів з ефективністю не менше 80-90 %
3. Розробка фізико-технологічних процесів стабілізації когерентності квантових обчислень при кімнатних температурах

Осінський В.І.

11

1. Визначення граничних характеристик термодіодних сенсорів на основі дифузійної моделі струмопереносу

2. Гетероструктури на основі п'ятикомпонентних твердих розчинів для оптоелектроніки

Свєчніков Г.С.

12

Напівпровідникові планарні структури з оптичним керуванням

Татарчук Д.Д.

Напрямки наукових досліджень вступників до аспірантури у 2022 році:

№пп

ПІБ вступника

ПІБ керівника

Назва теми

1

Вербіцький Дмитро Олегович

Сердега Б.К.

Операційні підсилювачі на Супер бета транзисторах

2

Леспух Сергій Володимирович

Діденко Ю.В.

Термостабільні мікрохвильові діелектрики з низьким рівнем втрат

3

Новіков Денис Олександрович

Свєчніков Г.С.

Гетероструктури на основі п'ятикомпонентних твердих розчинів для оптоелектроніки

4

Ткаченко Нікіта Сергійович

Татарчук Д.Д.

Напівпровідникові планарні структури з оптичним керуванням

5

Хижняк Іван Анатолійович

Орлов А.Т.

Функціональні п'єзо-МЕМС прилади (сенсори, радіочастотні фільтри та ін.)