Responsive Menu
Add more content here...

Умови прийому до докторантури та аспірантури у 2023 році, детальну інформацію щодо переліку необхідних документів, зразки їх оформлення тощо Ви можете знайти на сайті 
Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії

 Терміни подання документів та вступних іспитів до аспірантури в 2023 році:
Прийом документів – у період з 22.05.2023 р. по 07.07.2023 р. (у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського – ауд. 247-1; з 9:30 до 11:30 та з 14:00 до 17:00);

Вступні випробування до аспірантури:
іспит з іноземної мови – 31.08.2023 о 12:30 в аудиторії 623-7
іспит зі спеціальності – 04.09.2023 о 9:00 в аудиторії 410-12

 Перелік документів та особливості нарахування рейтингових балів для вступу наведено за посиланням: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Програми вступного фахового та додаткового іспитів:

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Мікро- та наносистемна техніка
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Мікро- та наносистемна техніка
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка

Вступникам до аспірантури у 2022 році на 2022/2023 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№ з/п

Назва теми

Науковий керівник

1

Розробка матеріалів з екстремально високим значенням діелектричної проникності

Білоус А.Г.

2

Йонно-стимульовані технології формування функціональних елементів для НВІС

Вербицький В.Г.

3

Дослідження підповерхневих дефектів багатошарових структур

Верцанова О.В.

4

Термостабільні мікрохвильові діелектрики з низьким рівнем втрат

Діденко Ю.В.

5

Фотокаталітичні матеріали на основі ZnO@Ag для боротьби з органічними забруднювачами

Євтушенко А.І.

6

1. Смарт сенсори
2. Компоненти робототехніки
3. Електронний ніс

Заворотний В.Ф.

7

Мікроелектронні перетворювачі для систем біонічного протезування

Лупина Б.І.

8

Електромагнітні властивості наноструктурних матеріалів

Мачулянський О.В.

9

Чутливі елементи на органічних-неорганічних напівпровідникових структурах

Обухова Т.Ю.

10

1. Функціональні п'єзо-МЕМС прилади (сенсори, радіочастотні фільтри та ін.)
2. Моделювання радіопоглинаючих метаматеріалів для СТЕЛС-технологій

Орлов А.Т.

11

1. Визначення граничних характеристик термодіодних сенсорів на основі дифузійної моделі струмопереносу

2. Гетероструктури на основі п'ятикомпонентних твердих розчинів для оптоелектроніки

Свєчніков Г.С.

12

Напівпровідникові планарні структури з оптичним керуванням

Татарчук Д.Д.

Напрямки наукових досліджень вступників до аспірантури у 2023 році:

№пп

ПІБ вступника

ПІБ керівника

Назва теми

1

Гончаров Артем Володимирович

Лупина Б.І.

Мікроелектронні перетворювачі для систем біонічного протезування

2

Єрьоменко Ігор Вікторович

Орлов А.Т.

Функціональні п'єзо-МЕМС прилади (сенсори, радіочастотні фільтри тощо)

3

Філоненко Євгеній 

Олександрович

Королюк Д.В.

Моделювання квантових алгоритмів у вигляді оптичних схем

4

Цуканов Олександр Вадимович

Діденко Ю.В.

Термостабільні мікрохвильові діелектрики з низьким рівнем втрат