Responsive Menu
Add more content here...

Умови прийому до докторантури та аспірантури, детальну інформацію щодо переліку необхідних документів, зразки їх оформлення тощо Ви можете знайти на сайті 
Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 Перелік документів та особливості нарахування рейтингових балів для вступу наведено за посиланням: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Програми вступного фахового та додаткового іспитів:

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Мікро- та наносистемна техніка
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка
 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Мікро- та наносистемна техніка
за спеціальністю 176 Мікро- та наносистемна техніка

Вступникам до аспірантури пропонуються такі напрямки досліджень:

№ з/п

Назва теми

Науковий керівник

1

Розробка матеріалів з екстремально високим значенням діелектричної проникності

Білоус А.Г.

2

Йонно-стимульовані технології формування функціональних елементів для НВІС

Вербицький В.Г.

3

Дослідження підповерхневих дефектів багатошарових структур

Верцанова О.В.

4

Метаматеріали НВЧ діапазону

Діденко Ю.В.

5

Фотокаталітичні матеріали на основі ZnO@Ag для боротьби з органічними забруднювачами

Євтушенко А.І.

6

1. Смарт сенсори
2. Компоненти робототехніки
3. Електронний ніс

Заворотний В.Ф.

7

Мікроелектронні перетворювачі для систем біонічного протезування

Лупина Б.І.

8

Електромагнітні властивості наноструктурних матеріалів

Мачулянський О.В.

9

Чутливі елементи на органічних-неорганічних напівпровідникових структурах

Обухова Т.Ю.

10

1. Функціональні п'єзо-МЕМС прилади (сенсори, радіочастотні фільтри та ін.)
2. Моделювання радіопоглинаючих метаматеріалів для СТЕЛС-технологій

Орлов А.Т.

11

1. Визначення граничних характеристик термодіодних сенсорів на основі дифузійної моделі струмопереносу

2. Гетероструктури на основі п'ятикомпонентних твердих розчинів для оптоелектроніки

Свєчніков Г.С.

Теми дисертаційних досліджень вступників до аспірантури 2024 року:

№пп

ПІБ вступника

ПІБ керівника

Назва теми

1

Берест Віталій Юрійович

Лупина Б.І.

Оптоелектронні пристрої ближнього інфрачервоного діапазону в системах відеоспостереження з активним підсвічуванням

2

Голубець Маргарита Андріївна

Воронько А.О.

Фотодетектор для оптичного пірометра

3

Грабар Олександр Олександрович

Орлов А.Т.

Селективні радіочастотні пристрої на епітаксіальних шарах GaN