П’єзодвигун - видатний винахід світу

2 листопада 2018 року відбулася презентація і гасіння трьох нових поштових марок, які вводяться в обіг для оплати послуг поштового зв’язку в Україні. Ці марки, присвячені винаходам, які прославили Україну на весь світ. Одна з марок присвячена винаходу принципово нового двигуна – п’єзодвигуна, автором якого є старший науковий співробітник Лавріненко В’ячеслав Васильович. Винахід відноситься до 1964 року. На той час молодий фахівець В. В. Лавріненко на кафедрі діелектриків і напівпровідників (зараз кафедра мікроелектроніки) проводив дослідження силового п’єзотрансформатора та виявив його обертання у тримачі. Глибоко вивчивши фізику цього явища, В. В. Лавріненко створив перший у світі п’єзоелектричний мотор обертання, а згодом і лінійний мотор для приводу реле. Роботи В’ячеслава Васильовича на десятиріччя випереджали подібні роботи за кордоном. У подальшому В. В. Лавріненко розробив всі основні принципи роботи і конструкції п’єзодвигунів. На винахід п’єзодвигуна було одержано більше 200 авторських свідоцтв і патентів, близько 40 з яких – патенти у зарубіжних країнах.
Враховуючи перспективність використання п’єзодвигунів при кафедрі мікроелектроніки було створено галузеву лабораторію п’єзодвигунів, яку очолив В. В. Лавріненко. Розробки цієї лабораторії втілено в серійне виробництво двигунів для відеомагнітофону «Електроніка-532», для діапроектора «Днепр-2», для кінокамер, приводів торгівельних автоматів, шарових кранів тощо. На цей час у різних країнах світу серійно виготовляють мільйони п’єзодвигунів різного призначення.
Винахід п’єзодвигуна безумовно відноситься до видатних винаходів світу. На жаль, у нашій державі наразі немає підприємств, які б серійно виготовляли п’єзодвигуни. Сьогодні В. В. Лавріненко продовжує роботу над вдосконаленням п’єзодвигунів на дуже скромній посаді інженера кафедри мікроелектроніки. 

В. о. зав. кафедри МЕ                                                                     О. В. Борисов