Responsive Menu
Add more content here...

Освітній рівень магістра – це другий рівень вищої освіти.

Тривалість навчання – 1 рік та 4 місяці у разі навчання за освітньо-професійною програмою або 1 рік та 9 місяців у разі навчання за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи,
освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника.

Спеціальність
153 Мiкро- та наносистемна техніка

Освітньо-професійна програма
Мікро- та наноелектроніка

Освітньо-наукова програма
Мiкро- та наносистемна техніка

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп’ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.
Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі.

Положення про вступ до магістратури  

Для вступу до магістратури необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18:00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

ЦЬОГО РОКУ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ ПОДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ЕЛЕКТРОННО.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб – максимум 30.

Перелік документів для вступу до КПІ ім. І. Сікорського

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти  створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Реєстрація для складання ЄВІ

08 – 31 травня 2023 року

Реєстрація для складання фахового іспиту

Відповідно до строків, визначених Міністерством освіти і науки України

Фахові вступні випробування

17 – 28 липня 2023 року

Терміни прийому заяв та документів

31 липня – 21 серпня (18:00) 2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше
26 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18:00

29 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17:00

06 вересня 2023 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

31 серпня 2023 року;


за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше

07 вересня 2023 року *

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ =0,25×П1 + 0,75×П2 +RAE,

де П1 –оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RAE – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RAE вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RAE = 2RA + 2RT,

де RA – академічний складник, RT– складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо).

Графік роботи Відбіркової комісії факультету електроніки в період прийому документів до магістратури

Дні

Години

Понеділок – п’ятниця

9:00 – 13:00

14:00 – 17:00

Консультації перед фаховими комплексними випробуваннями проходитимуть он-лайн. Приєднатися до відеоконференції у Google Meet Ви можете за посиланням: https://meet.google.com/hez-zuym-snc 

Програми вступних фахових випробувань:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Мікро- та наноелектроніка” за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

УВАГА!!! У зв’язку із обмежувальними карантинними заходами додаткове фахове випробування скасовано.

Комплексне фахове випробування чинне. 

Результати комплексного фахового випробування буде оголошено о 14:00 на наступний день після випробування.
Після оголошення результатів до 16:00 того ж дня вступники мають право подати апеляцію. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання випробування. Прийнята апеляційна заява анулює результати випробування, на яке вона подається.
Бланк апеляційної заяви
За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 02 серпня 2021 року.
Не пізніше 18:00 07 серпня 2021 року рекомендований до зарахування абітурієнт має подати оригінали документів до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Документи можна подати особисто (у вестибюлі 12-го корпусу КПІ ім. Ігоря Сікорського), Укрпоштою або в електронному вигляді за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Подробиці: https://pk.kpi.ua/originals/

Вартість одного року навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 2021/2022 навчальному році (денна форма) складає 28 000 грн. 

 Перелік необхідних документів та іншу корисну інформацію Ви можете знайти на сайті Приймальної комісії університету.