Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Electronic sensors and biochips (ФБМІ)
Foundations of sustainable development  (Основи сталого розвитку)

Optoelectronic information system
Бездротові сенсорні мережі
Електронні сенсори
Електронні сенсори та біочипи (ФБМІ)

Інтелектуальна власність та патентознавство
Кристалохімічні основи технології наноструктур
Менеджмент стартап проектів

Мікрохвильова спектроскопія твердих тіл
Моделювання  напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Моделювання технологій напівпровідникових матеріалів

Наноматеріали та нанотехнології
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Оптоелектронні інформаційні системи

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах
Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем

Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Курсовий проєкт
Синтез та діагностика наноструктур (ЕІ)
Системи обробки сигналів
Системи обробки цифрової інформації
Системи перетворення сигналів
Спецкурс мікро- та наносистемної техніки
Фотоніка

2 курс
Photonic and optoelectronic devices
Виконання магістерської дисертації (для ОНП)
Виконання магістерської дисертації (для ОПП)
Магнітоелектроніка в інформаційних системах
Методи візуалізації інформації
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Науково-дослідна практика (для ОНП)
Педагогічна майстерність

Практика (для ОПП)
Функціональні матеріали і структури мікро- та наноелектроніки