Responsive Menu
Add more content here...

1 курс
Electronic sensors and biochips (ФБМІ)
Foundations of sustainable development  (Основи сталого розвитку)
Бездротові сенсорні мережі
Електронні сенсори
Електронні сенсори та біочипи (ФБМІ)
Курсовий проект з проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Менеджмент стартап проектів
Моделювання  напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Моделювання технологій напівпровідникових матеріалів
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Оптоелектронні інформаційні системи
Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах
Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Синтез та діагностика наноструктур (ЕІ)
Системи обробки сигналів
Системи обробки цифрової інформації
Системи перетворення сигналів
Спецкурс мікро- та наносистемної техніки
Фотоніка

2 курс
Магнітоелектроніка в інформаційних системах
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
Педагогічна майстерність